🟢یکی از پرکاربردترین ترین قابلیت های پایتون که بسیار سریع به کسب درآمد و پولسازی و منتهی می شود توسعه وب با پایتون هست.
کتابخانه های زیادی برای توسعه دهندگی وب در پایتون ساخته شده است که محبوب ترین آن جنگو (Django) است این کتابخانه خانه قدرت فوق العاده ای دارد و طراحی سایت با پایتون را بسیار لذت بخش کرده است.

مجموعه های بزرگی که از پایتون در توسعه وب استفاده می کنند👇

✅ youtube.com
✅ google.com
✅ instagram.com
✅ spotify.com
✅ reddit.com
✅ nasa.gov
✅ mozilla.org
✅ dropbox.com

پایتون زبانی فوق‌العاده در توسعه وب می باشد و مهر تایید این جمله وبسایت های معروفی هستند که به پایتون اعتماد کرده اند و از آن در پروژه های بزرگ خود استفاده می کنند.