دوره جامع Business Py پیش نیازی ندارد و تمام نکات لازم برای یادگیری پایتون از مبتدی تا پیش رفته به صورت 0 تا 100 بیان شده است به عبارتی دیگر هرآنچه برای یادگیری پایتون و پیاده سازی عملی پروژه ها نیاز هست در دوره وجود دارد