خیر- یادگیری برنامه نویسی هیچ محدویت سنی ندارد و شما در هرسنی می توانید کد نویسی به زبان شیرین پایتون را بیاموزید.